Polityka Prywatności

  1. Strategossa.pl przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności użytkowników. Strategossa.pl z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. W szczególności Strategossa.pl zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, Strategossa.pl działa w oparciu o podstawową zasadę: nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/ użytkowników swoich serwisów i czasopism.
  2. W czasie korzystania z serwisu należących do Strategossa.pl możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.
  3. Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych czasopism należących do Strategossa.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi numer czasopisma. Imię pozwala Strategossa.pl zwracać się do czytelników po imieniu.
  4. Strategossa.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Strategossa.pl rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, czasopism, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez klientów Strategossa.pl. Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych Strategossa.pl. Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.
  5. Zawarte na Strategossa.pl własne artykuły i artykuły gości zawsze zgadzają się z naszą opinią i opinią właśnie są. Nie powinno się bezwarunkowo korzystać z wszystkiego, co dajemy. Porady, które udostępniamy powinny być szczegółowo analizowane, porównywane z własnym przypadkiem, ewentualnie konfrontowane z innymi podobnymi publikacjami i dopiero, gdy będą one przedstawiały się jako odpowiednie w danym przypadku, wprowadzane w życie. Opinie wyrażone przez społeczność na forum, w komentarzach lub w inny sposób nie zawsze są zgodne z moją własną.
  6. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszą Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisów, nie prenumerować czasopism należących do Strategossa.pl oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez Strategossa.pl.
Strategossa - Bezpieczne strategie inwestycyjne

Już wkrótce ruszamy!

W międzyczasie zapisz się na darmowe szkolenie. Damy Ci znać jak tylko serwis będzie dostępny.

Zapisz się na szkolenie "Wolność finansowa dzięki funduszom inwestycyjnym":
 
Polityką prywatności
 
Strategossa - background